ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Day of Service “โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
September 24, 2019
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562
September 24, 2019

ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”

Engage_๑๙๐๙๒๔_0013

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together” และมอบประกาศนียบัตร โครงการต้นแบบ Social Engagement ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม จาก 5 โครงการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “จิตอาสา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “นักศึกษากับจิตอาสา” และอาจารย์ ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact)” ภายในงานได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าจากชุมชน สู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากตัวแทนของชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post