ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”
September 24, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำความร่วมทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
September 24, 2019

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562