ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”
September 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance, Risk and Control (GRC)”
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap