มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”
September 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance, Risk and Control (GRC)”
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap