มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap
September 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเพชรศาสนา
September 30, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance, Risk and Control (GRC)”