คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance, Risk and Control (GRC)”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap
September 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเพชรศาสนา
September 30, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance, Risk and Control (GRC)”