มจธ. หารือการลงนามความร่วมมือกับ ม.มหิดล ด้าน Institutional Review Board (IRB)