มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ AACSB Peer Review Team Chair
September 3, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
September 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

006

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Mr. Mohammed Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย – บังกลาเทศ ในปัจจุบันและการขยายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือการจัดงาน “International Mother Language Day (IMLD)” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ร่วมพูดคุยกับผู้แทนนักศึกษาชาวบังกลาเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post