“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย
September 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ AACSB Peer Review Team Chair

S__6275165

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ AACSB Peer Review Team Chair โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ Prof.Hirokazu Kono คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ AACSB Peer Review Team Chair ที่มาให้คำแนะนำด้านบริหารการจัดการและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมร่วมวางแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองด้านความเป็นเลิศจาก AACSB เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีความพร้อมทุกด้านในการบ่มเพาะนักธุรกิจในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม A303 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post