คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร
September 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล

amphoe12

วันที่ 4 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทธมณฑล ในโอกาสใช้สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 9/2562 ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบเงินสมทบทุนร่วมสร้างพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แก่ทางอำเภอพุทธมณฑลด้วย โดยมีนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

Recent post