“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)

The Visit of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of Bangladesh to the Kingdom of Thailand
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล
September 4, 2019

“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)