อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม หรือโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
September 10, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
September 10, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”

sustain09

วันที่ 10 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการประชุมฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องแคริบเบียน โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก และนายนฤดม พิสิษฐเกษม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสวนาเกี่ยวกับทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ได้จากการเสวนาจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาตามสภาพสังคมเศรษฐกิจโลกและดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน

Recent post