มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14
September 11, 2019
นศ.มหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ พัฒนาผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง ลดปัญหาขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
September 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

line_178611408850275-1024x683

วันที่ 12 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนั้น ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำนักศึกษาขอขมาต่อคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดีและคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทำพิธีเจิมหนังสือ และรับพานธูปเทียนและพานดอกไม้จากผู้แทนสโมสรนักศึกษาและผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับต่อมานักศึกษาใหม่ได้ยืนตรงและร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย

Recent post