พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางวิจัย ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสตรีวิทยา
August 13, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562
August 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190813_๑๙๐๘๑๓_0029

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ คณะ สถาบันต่างๆ เข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงาน นักศึกษาใหม่ร่วมร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล พิธีถวายบังคม ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล หลังจากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นำชุมชน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาท องค์กรนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post