มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
August 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
August 2, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

Meeting Ed_190802_0005

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ” นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (อววน.)

การประชุมฯ ครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมรับฟังเรื่องการชี้แจง ระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย (Grand Challenge & Frontier Research) , งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการแข่งขัน , งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก (Area-based & Local Economy) และร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วยกลไกงบประมาณ” ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

Recent post