มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)
August 6, 2019
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist
August 7, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

001

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ พลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รองผู้บัญชาการท่านที่ 1 และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post