ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหารือการจัดสรรทุนพัฒนา EECi

424929

วันที่ 2 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดสรรทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 402 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี

Recent post