ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหารือการจัดสรรทุนพัฒนา EECi