มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ MU Charity 2019 : Run for Fund
August 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

visit04

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือการจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2021 โดยมี บุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post