มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ MU Charity 2019 : Run for Fund

DSC_2083

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2019 : Run for Fund ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช้ในการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และทุนสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายประชา ส่งเสริมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post