การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 16, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 17, 2020

ม.มหิดล ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “National Sustainability Leaders Meeting 2020”

001

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “National Sustainability Leaders Meeting 2020″ โดยความร่วมมือระหว่าง UI GreenMetric World Universities Rankings , IPB University และ Universitas Indonesia โดยได้รับเกียรติให้เป็น keynote speaker ในหัวข้อ “The Urgency of Sustainability Leader in University: The Experience of Mahidol University, Thailand

รับชมย้อนหลังได้ทาง :  https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/3128947003817462/

Recent post