การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 2/2563
June 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล” รูปแบบออนไลน์

df1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) จัดกิจกรรม “เติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล” รูปแบบออนไลน์ โดยมี คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว (Dance Movement Psychotherapist) และอาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาไทยและต่างชาติในการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ติดตามชมได้ทาง FB: Mahidol https://www.facebook.com/53202464011/posts/10160113710914012/

Recent post