การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 9, 2020
นักวิจัยสตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนพิเศษเพื่อพัฒนางานวิจัยป้องกันโควิด-19
June 11, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

am-04

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยร่วมปลูกต้นมะยม จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม ปลูกต้นกล้วยไม้พันธุ์เขาแกะ จำนวน 91 ต้น ณ พุทธอุทธยานพระมงคลมิ่งเมือง ปลูกต้นยางนา จำนวน 30 ต้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ พื้นที่ตำบลสร้างนกทา และร่วมปลูกต้นยางนา กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จัดโดยจังหวัดอำนาจเจริญและส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บริเวณสระน้ำหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Recent post