มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
June 12, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ เปิดหลักสูตรร่วม แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต (M.D.-M.M.)
June 15, 2020

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)

8D59DB97-F588-4963-AA01-408BBBDE1FD0

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม โดยการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ. รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Recent post