สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล
June 4, 2020
ม.มหิดล จัดงานเสวนา “ New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและบริการ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19″
June 5, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Biodiversity”

01

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุยผ่าน live สดในหัวข้อการอนุรักษ์ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Biodiversity” โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563

รับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook MU SDGs : https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/2895032480594785/
Facebook mahidolpr : https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158193254843828/

Recent post