รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 6/2563
June 4, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Biodiversity”
June 5, 2020

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล

ภาพข่าว_1024x717

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร และ โภชนาการ มาใช้พัฒนาโมเดลใหม่เสริมศักยภาพธุรกิจรับเทรนด์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ของลูกค้ายุค Now Normal เปิดตัว “Healthiful” (เฮลธิฟูล) ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของไทย ภายใต้สโลแกน ‘Nature’s Delights for a Healthy Life เติมสุขจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพยั่งยืน’

Recent post