คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19”
June 29, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 30, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

S__27746327

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จากนั้นร่วมเดินทางไปร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภค – บริโภคแด่พระสงฆ์วัดปุรณาวาส พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ตามพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

โดยในปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ หรือสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภค สิ่งของจำเป็น สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 และถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดมะเกลือ วัดหทัยนเรศวร์ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม วัดสุทธิจิตต์ฉันทนาราม และวัดสุวรรณาราม

Recent post