มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยมหิดล
June 26, 2020
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
June 28, 2020

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

1593229655133_copy_1024x576

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้แทนสภาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 แห่ง และประชุมผ่านระบบ Webex จำนวน 7 แห่ง รวม 28 แห่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post