ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ในวิถีใหม่ New Normal” หลังโควิด-19
June 9, 2020
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูงภายใต้โครงการ HyperGES ของ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA)
June 9, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

MS_200609_0001

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และ คุณธานิน ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานฝ่ายสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้อง  PC 607 ชั้น 6 อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายคุณภาพทางการศึกษา (Quality Education Network) ซึ่งจะทำให้เกิดต้นแบบของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ

Recent post