พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)
June 23, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะมหิดลรวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม”
June 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 และการช่วยเหลือนักศึกษา

IMG_9553

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล นางสาววรางคณา วันตา ปลัดอำเภอพุทธมณฑล นายวรพงษ์ วงศ์สุวรรณ ประธานชมรมหอพัก และผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ประชุมหารือเพื่อวางมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำข้อมูลนักศึกษาที่เข้าพัก รวมถึงการขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยด้านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์

Recent post