มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C for OSM 2020: Adapting to a New Normal”
June 9, 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
June 9, 2020

ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ในวิถีใหม่ New Normal” หลังโควิด-19

001

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ในวิถีใหม่ New Normal” หลังโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายพีระ อุดมกิจสกุล CEO บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทรีบิวชั่น จำกัด ร่วมกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการเวชภัณฑ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผสานความร่วมมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันพัฒนาและเปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลังที่ขาดสมดุล ทำให้สามารถบริหารการจัดซื้อ-รับ-กระจายเวชภัณฑ์ และโลจิสติกส์ขนส่งอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการบริจาคอัจฉริยะ (Smart Donation) และระบบจัดซื้อกลาง พร้อมส่งมอบระบบจัดการเวชภัณฑ์ดังกล่าว ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 2,641 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post