การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 30, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
June 30, 2020

ม.มหิดล จัดประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

congrad04

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการสำรวจพื้นที่ในจุดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนดำเนินการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post