มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท.100” ประจำปีการศึกษา 2563
June 12, 2020
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)
June 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล

104434_1024x768

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และทีมพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ส่งมอบวีลแชร์และโต๊ะคร่อมเตียง ที่ได้รับบริจาคจากบุคลากร ม.มหิดล ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในชุมชนโพธิ์ทอง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโพธิ์ทองฯ (ระยะที่1)

Recent post