มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Biodiversity”
June 5, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 8, 2020

ม.มหิดล จัดงานเสวนา “ New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและบริการ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19″

DSC_7626_1024x683

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการอุดมศึกษาในระยะภายหลัง COVID-19” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือของสถาบันการศึกษาเมื่อต้องเปิดภาคเรียนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส จากนั้น เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤติ COVID-19” เพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นที่ต่างๆ ภายในสถาบัน เช่น โรงอาหาร ห้องเรียน รถสาธารณะ ฯลฯ ให้ปลอดภัยจากการระบาดของไวรัส โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบ ZOOM และ Live สด

รับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook MU SDGs : https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/251979755891935/
Facebook mahidolpr : https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158193594478828/

Recent post