มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Biodiversity”
June 5, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 8, 2020

ม.มหิดล จัดงานเสวนา “ New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและบริการ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19″