พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)
June 23, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะมหิดลรวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม”
June 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 และการช่วยเหลือนักศึกษา