คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19”
June 29, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 30, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย