มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
June 12, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ เปิดหลักสูตรร่วม แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต (M.D.-M.M.)
June 15, 2020

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)