งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562
August 8, 2019
ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2562
August 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS

utp6

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Ir. Dr. M Shahir Liew, Deputy Vice – Chancellor, Research and Innovation จาก Universiti Teknologi PETRONAS และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post