มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) จับมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและนานาชาติ
September 4, 2019
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต
September 4, 2019

สถาบันฯเด็กจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเด็กและครอบครัว

MOU17

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางเด็กและครอบครัวร่วมกันและได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้

1.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

3.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

และทีมผู้บริหารสถาบันฯ ได้พาแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post