สถาาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ
February 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
February 24, 2020

สถาาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN)

1582373754206

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN) ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี นายอารยะ โรจนวณิชชากร รองโฆษกและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนประเทศไทยนำคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียน พร้อมผลักดัน(ร่าง)กฎระเบียบด้านโพรไบโอติกสู่การพิจารณาของที่ประชุมองค์กรระหว่างประเทศด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ยังรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปที่ จ.ชลบุรี ประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 อีกด้วย

Recent post