กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ
February 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
February 24, 2020

สถาาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับอาเชียน(SEA Probiotic SERN)