มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2563 สำหรับ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น”

วิทยาลัยนานาชาติเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
February 24, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา”
February 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2563 สำหรับ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น”

peach4

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2563 สำหรับ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น” จาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ในการนี้ “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้แทนคณบดีฯ รับรางวัล “นวัตกรรมในการสร้างสื่อดีเด่นในการควบคุมการบริโภคยาสูบ” และนักศึกษาทีม MGK0001 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวพฤกษา ลิ้มบุญล้อม, นางสาวกมลเนตร จิตซื่อ และนางสาวปราณปริยา สาครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรม/โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี พ.ศ.2562 จากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ด้วยผลงานชื่อ “CIGALESS” แอพพลิเคชั่นรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ของบุคลาก มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

Recent post