มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสและดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ประจำปี 2562
February 7, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
February 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ณ พุทธมณฑล

csr1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น โดยมี บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสีสะพาน ปลูกตันไม้ ปั้นลูก EM Ball และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานบริเวณโดยรอบพุทธมณฑล ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Recent post