มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ELT workshop)
February 12, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563
February 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

17488

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสนทนาสภากาแฟ พร้อมร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดนครปฐม

Recent post