คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว 3 นวัตกรรม…รับมือไวรัสโคโรน่าและภัยพิบัติ
February 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
February 12, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ELT workshop)

001

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ELT workshop) โดย Dr. Patrick Pheasant ผู้บริหารอาวุโสของ NEAS (National ELT Accreditation Scheme) ประเทศออสเตรเลียให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ “Leadership in ELT” และ “Drama in ELT” ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนมัธยมชั้นนำในเครือข่าย กว่า 50 คน

 

Recent post