คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Osaka University จัดการประชุม The 8th International Forum on Japanese Language and Culture “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563
February 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ The University of Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
February 14, 2020

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Osaka University จัดการประชุม The 8th International Forum on Japanese Language and Culture “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond”

mula2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Hitoshi HISADA, Director of Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดการประชุม The 8th International Forum on Japanese Language and Culture “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ซึ่งงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการจัดตั้ง Joint Campus และการจัดตั้งหลักสูตร Double Degree Program ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Osaka University ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post