คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2563 สำหรับ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น”
February 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
February 26, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา”

csr01

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบกังหันน้ำต้นแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำใหักับวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ภายใต้โครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา” โดยมี พระมหาวิจิตร กัลยาณจิตโจ เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบกังหันน้ำรีไซเคิลด้วยโซล่าเพื่อสนับสนุนโครงการธรรมะนำใจสู่ความสุขที่ยั่งยืน สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวมี อาจารย์ ดร.ธนทิพย์ อ้วนอ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง พลังงานโซล่าเซลล์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และทีมงานจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในสังคมต่อไป

Recent post