มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2563 สำหรับ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น”
February 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
February 26, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสากังหันน้ำน้ำรีไซเคิลเพื่ิอจุดประกายน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา”