คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
February 12, 2020
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Osaka University จัดการประชุม The 8th International Forum on Japanese Language and Culture “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond”
February 14, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563

honbil1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ตระหนักในการรักษาธรรมชาติและรณรงค์การดูแลรักษานกเงือกให้อยู่คู่ป่าของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ ประธานมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมเปิดตัว โครงการประกวดออกแบบลวดลาย “เสื้อคู่รัก” (HORNBILL LOVER) และการเดินแบบเสื้อผ้าคู่รัก นอกจากนี้ มีการเปิดจำหน่ายเสื้อ T-Shirt Hornbill Limited edition ลายนกชนหิน การเสวนาในหัวข้อ “นกชนหิน ฤาจะเหลือแต่ความทรงจำ” โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา คุณเมธินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ นักวิจัยและฝ่ายข้อมูลจากองค์กร TRAFFIC องค์การติดตามการค้าสัตว์ป่า คุณโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ดำเนินการเสวนา ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสนุกสนานกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน วง 25hours และท็อด ทองดี

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ผู้ซึ่งริเริ่มโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2521 ก่อนจะขยายพื้นที่ศึกษาวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และภาคใต้ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ปัจจุบันได้มีการสำรวจการแพร่กระจายและสถานภาพของนกเงือกทั่วประเทศ และมีเครือข่ายศึกษาวิจัยร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร

Recent post