มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านวัคซีน

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)
February 27, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 3 FINALISTS “Best Brand Performance on Social Media” (Hospital)
February 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านวัคซีน

covid01

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีกำกับดูเเลด้านการวิจัย พัฒนา เเละนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเเพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธาน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นายเเพทย์ ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายเเพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายเเพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายเเพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายเเพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนายเเพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านวัคซีน ในโอกาสนี้ นายเเพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานเเละกล่าวถึงความสำคัญในพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน และอาจารย์ ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันที่จะมีส่วนในการตอบสนองต่อการระบาดในคราวนี้ โดยจะร่วมมือกันในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืนต่อไป

Recent post