คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
February 26, 2020
คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย
February 26, 2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1582719304991

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่องและมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และหากมีความคืบหน้าประการใดมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีประกาศให้ทราบต่อไป

Recent post